Ispitivanje i kontrola municije: pištoljske, karabinske, sačmarske, signalne, startne, kao i municije za naprave. Ispitivanje elemenata municije: čaura, baruta, kapisli, zrna, sačme, čepova, poklopaca…