Kragujevački Zavod za ispitivanje oružja i municije obeležio je 50 godina rada.

Godine 1973 SFRJ je postala punopravna članica Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (CIP), čime su bili priznati žigovi Zavoda iz Kragujevca. Raspadom SFRJ žigovi Zavoda izgubili su međunarodno priznanje i to nažalost traje do danas. Poslednjih 27 godina Zavod se bori da povrati međunarodno priznanje žigova ali to se nažalost do danas nije dogodilo.

Posle unutrašnjih društvenih promena, razdruživanja Srbije i Crne Gore i priprema Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, došlo je do potrebe usvajanja novog zakona radi usaglašavanja sa evropskim praksama. Pre nešto više od godinu dana usvojen je novi Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije.

Novi Zakon o ispitivanju i žigosanju municije koji prati i Pravilnik uliva nadu da će žigovi kragujevačkog Zavoda ponovo biti priznati u svetu, što bi značilo da naši proizvođači oružja, ne bi imali dodatne troškove pri plsamanu civilnog oružja na svetsko tržište.

Primenom ovog zakona praktično će prestati sa radom Zavod za ispitivanje oružja i municije, društvo sa ograničenom odgovornošću, a sva prava, obaveze, poslove, zaposlene, sredstva, dokumentaciju i predmete preuzeće novoosnovana Agencija za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije.

Agencija obavlja poslove ispitivanja (pojedinačno ispitivanje oružja i naprava, pojedinačno ispitivanje municije, dobrovoljno ispitivanje, tormentaciju i pojačano ispitivanje, ispitivanje onesposobljenog oružja), žigosanja, obeležavanja, homologacije oružja, njihovih osnovnih delova, naprava, municije, elemenata municije i kontrole tipa municije.

Ove poslove vrši kao poverene poslove. Nadzor nad Agencijom vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Agencija se finansira iz cene usluga koje plaćaju korisnici usluga, iz donacija I drugih bespovratnih davanja kao i iz ostalih izvora.

Međunarodna saradnja u oblasti ispitivanja, obeležavanja i žigosanja ručnog vatrenog oružja, naprava i municije, prema članu 36 Zakona, ostvaruje se zaključivanjem međunarodnih ugovora, članstvom i učešćem u radu C.I.P.-a, međusobnim obaveštavanjem i razmenom informacija sa drugim državama članicama Komisije i njenim Stalnim biroom, kao i pripremanje, organizovanjem i učestvovanjem na međunarodnim plenarnim sednicama, potkosmisijama i radnim grupama C.I.P.

Primenom ovog zakona stiču se uslovi za pokretanje inicijative za povratak Zavoda, odnosno nove Agencije za ispitivanje i žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije, u Stalnu međunarodnu komisiju – C.I.P.

Prilikom proslave 50 godina Zavoda uručene su zahvalnice dugogodišnjim saradnicima, a osnivaču fabrici „Zastava oružje“ i plaketa na čiju je inicijativu i zbog potreba proizvodnih programa fabrike 1969. godine osnovan Zavod za ispitivanje oružja i municije.

Previous
Next