Ispitivanje i žigosanje ručnog vatrenog oružja: lovačkih pušaka, lovačkih karabina, malokalibarskih pušaka, pištolja, revolvera, onesposobljenog (deaktiviranog) oružja i ostalog oružja koje za pogon koristi energiju barutnih gasova.